Charakteristika dřevin nejčastěji používaných na živé ploty

Popisy rostlin jsem se snažil pojmout z praktického, nikoliv encyklopedického, hlediska, aby bylo každému zřejmé, co která dřevina vyžaduje a jak je s ní třeba zacházet.

Výběr vhodných dřevin

Nejprve je nutné si ujasnit, co od zamýšleného živého plotu očekáváte. Seznam a popis rostlin vám může pomoci vybrat tu vhodnou rostlinu a ujasnit si jestli druh, který se nám líbí, je vhodný pro pěstování v daných podmínkách. Z hlediska růstu dělíme živé ploty na volně rostoucí a uměle tvarovaný. Z hlediska použitých rostlin na smíšené a stejnorodé a na stále zelené a opadavé, nebo listnaté a jehličnaté. Z hlediska souměrnosti na přímé a nepravidelné.